Dokumenty

Ovlivňující faktory, podmínky, povinnosti, výjimky pro udělení a trvání záruky

Záruka na povrchovou úpravu (dále jen PÚ) dřevěných profilů (dále jen DP) je garantována na dobu dohodnutou s obchodním partnerem - odběratelem (minimálně však na 1-2 roky).  Zárukou nátěru je myšlen soubor vlastností nátěru za uvedených podmínek v časovém úseku.
PÚ chrání DP v prvním stupni celoobvodově hloubkovou impregnací proti zamodrání (toto neplatí pro interiér).
Použité nátěrové hmoty jsou v souladu s doporučením výrobce barev a dodržením technologického postupu a podmínek pro zpracování barev dané značky.
Nátěr se po dobu záruky neloupe, odstín nemění barvu a nedojde k poškození dřeva pod barevným filmem (pro exteriér se záruka nevztahuje na světlé odstíny a bezbarvou).

Podmínky záruky při dodržení DIN, ČSN

Na obkladový profil musí být vybrán vhodný materiál a profil musí být vhodně vybrán dle zatížení ploch povětrností.
Vlhkost DP musí odpovídat ČSN EN nebo DIN.
DP musí být pro exteriér konstruován tak, aby vodu odváděla okapová hrana.
U fasády je třeba dodržet odstup od země a dalších odstřikových ploch, aby voda nepoškozovala spodní desky.
DP se montují s dostatečným odstupem od zadní stěny, aby se umožnilo proudění vzduchu (DIN 18516).
Řezy provedené při montáži musí být ošetřeny nátěrem a následně u čelního dřeva vrstvou bezbarvé lazury na čelní dřevo.
Ostré hrany řezů se zaoblují na min. rádius R-2mm.
Spojovací materiály vystavené povětrnosti musí být po montáži uzavřeny originálním nátěrem.
Poškození nátěru vlivem stavebních prací musí být opraveno nejpozději do 30 dnů.

Vynětí ze záruky

Na použité DP s tangenciálním řezem, na středové dřevo, na dřevo s trhlinami a vypadané suky se záruka nevztahuje.
Lehké změny lesku a slábnutí nebo hnědnutí odstínu dané samotným druhem dřeviny jsou akceptovatelné.
Výsušné trhliny nemohou být brány jako vada PÚ.
Výtok pryskyřice u dřeviny modřín, borovice nesouvisí s PÚ a není důvodem k reklamaci.
Škody zapříčiněné vyšší mocí - např. krupobití - nejsou důvodem reklamace a majitel je musí nahlásit, aby mohly být co nejdříve odstraněny.
U materiálů (DP) a barevných odstínů výslovně nedoporučených pro danou zakázku se záruka neposkytuje.
Při dodávce DP s nutným přetřením po montáži, či nedodržením renovačního intervalu přetření se dále záruka neposkytuje.

Zákonná záruka

Podmínky této záruční listiny neomezují platnost případných podmínek záruky vyplývajících ze zákona.

Výkon garance

Neplní- li PÚ výše uvedenou funkci ochrany dřeva, je třeba vady zdokumentovat a přiložit k písemné reklamaci.
Způsob opravy a druh nátěru určí dodavatel.
Nároky přesahující rámec opravy nátěru jsou vyloučeny.
Výkon garance nemá za následek prodloužení doby garance.

(c) 2012, Barevné dřevo
Kontakt: +420 545 232 134

Created by IDEAL GRAPHICS