Kalkulace

Při přípravě, plánování a kalkulaci zakázky je nutné si udělat podrobný rozbor konkrétních prací od nákupu materiálu po montáž, a dále vlivy správné volby tohoto materiálu na samotnou montáž. Následující body mohou být návodem pro správný výpočet nákladů povrchové úpravy objemově velkých ploch dřevěných obkladů se všemi aspekty záruk.

Realizace zakázky začíná objednáním, nákupem materiálu a jeho navezením na dílnu, přičemž u desek dlouhých čtyři metry a více musíme počítat s cenou dopravy velkým autem a manipulací s dlouhými svazky desek.

Náklady vznikají při dopravě, nakládce i vykládce.

Při výběru barvy se často zákazník nespokojí se standardním odstínem, a proto si musíme dát do kalkulace i nějakou hodinu navíc jako rezervu na vzorkování. Pokud je barva určena a dá se koupit u dodavatele se štětci, válečky a ředidlem, náklad je velmi podobný jako u námi nabízené služby, jen platíte více peněz za pomocné materiály.

Nákladem jsou zde barvy a pomocný materiál.

Pro natírání jsou potřeba dostatečně velké, dobře osvětlené, vytopené a větrané prostory, což v různých ročních obdobích může působit potíže zejména u objemově větších zakázek.

Nákladů spojených s prostorami je více, a pokud navíc nejsou vaše, tak začínají nájmem a platbami za jejich osvětlení a vytápění.

Natíráním pověřujeme většinou pracovníka s nižší odborností a nižším platovým zařazením, což s sebou může nést menší pracovní nasazení a častější interval kontroly kvality natírání. Je třeba nepodceňovat povrchovou úpravu, aby nedošlo k nevratnému znehodnocení zakázky. Při objemu zakázky 100m2 je třeba dle počtu nátěrů 40 až 60 hodin práce.

Nákladem je zde mzda pracovníků - natěračů - a její výška se může velmi lišit.

Nezanedbatelným aspektem nákladů může být blokování prostor po celou dobu natírání a sušení. A pokud máte dostatek práce, mohou vám tyto prostory vydělávat prací, pro kterou jste lépe technologicky vybaveni. Přirovnáním efektivnosti může být například řezání ruční pilou a formátovací pilou, nebo hoblování ručním hoblíkem a hoblovkou atp.

Zde by se dal udělat výpočet ušetřených nákladů, pokud má firma přehled o míře svého zisku a výši režijních nákladů.

Finalizace končí po zaschnutí nátěrové hmoty balením a další manipulací, popřípadě naložením materiálu a jeho odvozem na místo montáže.

Nákladem jsou zde další manipulace a doprava materiálu, na kterou je při větším objemu třeba velká dodávka nebo valník.

Pomocí předešlých odstavců si můžete sami vytvořit kalkulaci nákladů k natření 1m2 palubky či jiných dřevěných profilů. Porovnejte si cenu proti hotovým, již povrchově upraveným profilům. Náklady na výrobu ve firmách mohou mít velmi rozdílnou výšku, a pokud vám vyjdou ceny shodné s ceníkem hotových - povrchově upravených profilů, může dosti výrazně ovlivnit vaše rozhodování optická i hmatatelná kvalita. Při použití nátěrových hmot se řídí strojové nanášení technologickými předpisy dle zadání výrobce barev ovlivňujícími životnost povrchů v exteriéru. Pokud si nanášíte nátěrovou hmotu sami, záruku máte většinou jen na barvu v originálně uzavřeném obalu.

(c) 2012, Barevné dřevo
Kontakt: +420 545 232 134

Created by IDEAL GRAPHICS